Ervaar het nu zelf: ‘Talking Traffic’ helpt voorrangsvoertuigen sneller en veiliger naar de plek van bestemming

Met sirene en zwaailicht een kruispunt naderen en gegarandeerd groen licht krijgen bij het verkeerslicht. Wanneer de exacte locatie, snelheid en route van het hulpverleningsvoertuig bekend zijn, kunnen verkeerslichten dankzij de ontwikkelingen binnen Talking Traffic (straks) met elkaar communiceren om tijdig vrij baan te geven over een langer traject. En andere weggebruikers krijgen tijdig informatie over (de locatie van) het naderende hulpverleningsvoertuig. Zo bereiken nood- en hulpdiensten sneller en veiliger hun plek van bestemming en maken andere weggebruikers op een veilige manier de weg voor hen vrij. 

Rijk, lokale en regionale overheden en de markt werken al geruime tijd samen onder de vlag van Talking Traffic en maken met elkaar het bovenstaande mogelijk met onder meer de introductie van slimme verkeerslichten en innovatieve diensten. En Talking Traffic komt op stoom. Samen met het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen vanuit het Instituut Fysieke Veiligheid nodigen wij daarom medewerkers van nood- en hulpdiensten uit om de eerste toepassingen op straat zelf te ervaren op donderdag 14 maart. Daarbij delen we ook graag de ervaringen die onder meer tijdens de prioriteitspilot in Deventer de afgelopen tijd zijn opgedaan. En natuurlijk laten we daarbij vooral collega’s uit de dagelijkse praktijk aan het woord. Wegbeheerders die veelal samenwerken met de nood- en hulpdienstensector zijn eveneens van harte welkom om deel te nemen. Naast een plenair programma maakt een bustour door de directe omgeving van Deventer nadrukkelijk onderdeel uit van het programma. Uiteenlopende voorbeelden van de werking van Talking Traffic in de dagelijkse praktijk zullen aan de orde komen.

Programma 14 maart - Deventer Schouwburg | Leeuwenbrug 2, 7411 TJ Deventer

09:00 - 09:30 Inloop met koffie en thee

09:30 - 09:45 Welkom en introductie

09:45 - 10:30 Kennismaking met Talking Traffic

10:30 - 10:45 Prioriteitspilot in Deventer

10:45 - 11:15 Pauze

11:15 - 12:15 Bustocht door Deventer

12:15 - 13:30 Lunch en gelegenheid tot napraten